Contoh Surat Kuasa Mengenai Perkara Wanprestasi

advertisement

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

MIANTO SUTHEO, pekerjaan: wartawan, bertempat tinggal di Jalan Kalen 104, Lowokwaru, Malang;

dengan ini memberi kuasa kepada:

AANG FAHRI, SH., Advokat, berkantor di Jalan Raya Panjaitan  No. 143 Malang;

khusus

untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai tergugat mengenai perkara wanprestasi yang diajukan oleh Juliman Amin.

Untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, menerima, meminta, mengajukan dan menandatangani surat-surat, permohonan-permohonan, memori-memori, kesimpulan-kesimpulan, meminta pengangkatan sita jaminan, mengajukan atau menolak saksi-saksi, dapat mengadakan perdamaian dengan segala syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan, putusan, meminta dihentikan eksekusi, dapat mengambil segala tindakan penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan segala sesuatau pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan tersebut di atas, juga untuk mengajukan permohonan banding dan kasasi.

Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada orang lain.

 

Malang, 11 Maret 2008

 

Materai

Rp 6000

Penerima Kuasa                                                                                            Pemberi kuasa,

 

 

AANG FAHRI, SH                                                                                     Mianto Sutheo

*NB: Nama, tempat dan waktu adalah fiktif semata, hanya digunakan sebagai contoh penulisan

advertisement
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Comments
  1. Marwal Efendi

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *